Pravne Napomene

Početna / Pravne napomene

Curator Bonorum d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.alimenta.life. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Korištenjem Internetske stranice društva Krajnji korisnik (u daljnjem tekstu: Kupac) potvrđuje da je upoznat i suglasan sa ovim pravnim napomenama.

Pravo korištenja internetske stranice društva osobno je pravo Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad može doći do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole društva te prihvaća da društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama društva ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, društvo može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koje od ovdje navedenih pravnih napomena te stoga savjetuje Kupce da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u istima kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice društva od strane Kupca nakon objave novih promijenjenih pravnih napomena podrazumijeva njegov prihvat učinjenih izmjena.

Kupac je sam odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te svih sa tim povezanih troškova. Društvo nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme koje mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim pravnim napomenama.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama društva ekskluzivno su pravo tvrtke Curator Bonorum d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI NA NEKI DRUGI NAČIN MIJENJANJE OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE CURATOR BONORUM d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO.

Društvo nije odgovorno za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na njegovoj internetskoj stranici od strane bilo koje osobe koja nije ovlaštena osoba društva.

Internetska stranica može sadržavati materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica društva, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Curator Bonorum d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Kršenje ovih pravnih napomena može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Društvo Curator Bonorum d.o.o. surađuje s prodajnim predstavnikom obrtom Kognitiv koji može vršiti isporuku robe naručene putem ove web stranice.

Sjedište tvrtke Curator Bonorum d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim pravnim napomenama, ili u vezi s njihovim provođenjem, u mjesnoj nadležnosti stvarno nadležnog suda u Zagrebu.