Jedinstvena formula osigurava djelotvornost

Kontrola kvalitete je najvažniji dio proizvodnog procesa Alimente®, a počela je od samog razvoja Alimente® kao proizvoda. Nakon konačne definicije recepture, probrano je nekoliko najkvalitetnijih uzoraka svakog sastojka iz „premium brand“ kategorije, a za konačni proizvod su odabrani najbolji.

Glavni aktivni sastojak Alimente je biološki najpotentniji ekstrakt biljke Bacopa Monnieri.

Proizveden metodom koja jamči najvišu moguću kvalitetu i zastupljenosti aktivnih spojeva Bakozida A i B u količini koja prelazi 50% što je certificirano i mjereno najstrožom metodom HPLC.

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) je snažan alat i jedna od najtočnijih metoda u analitičkoj kemiji, sposobna razdvojiti komponente i izmjeriti mikro-koncentracije spojeva do najsitnijih čestica, pritom kvantificirajući sve čestice u analiziranom ekstraktu.

alimenta pregled

Za razliku od ostalih certifikata koji se dobivaju povoljnom i lako dostupnom UV-vis metodom (Ultraviolet – visible spectroscopy), a koja rezultira samo aproksimacijom očekivanih razina spojeva za neki uzorak, HPLC metoda koju koristi Alimenta je neusporedivo superiornija.
Kvaliteta svakog pojedinačnog sastojka se kontrolira u kontrolno – analitičkom laboratoriju i za svaki sastojak se izdaje certifikat analize. Proizvodni proces je osobito nadziran, primjenjuje najviše profesionalne standarde u skladu sa smjernicama Dobre proizvođačke prakse (GMP), prema načelima HACCP sustava i certifikatima ISO 9001:2015 za sustav upravljanja kvalitetom i ISO 13485:2012 za sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda.

Alimenta® je razvijena u Hrvatskoj i proizvodi se u Hrvatskoj, u modernim pogonima renomirane tvornice farmaceutskih proizvoda.

Alimenta® je odobrena od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Rješenjem

Klasa: UP/1-541-02/18-01/121
URbroj: 534-07-2-1-1/1-18-5

alimenta pregled alimenta pregled

Naručite odmah

Poboljšava kognitivne funkcije

Pospješuje komunikacijske sposobnosti

Prirodna komplementarna podrška kogniciji kod Alzheimerove i Parkinsonove bolesti

Umanjuje posljedice senilnosti i demencije

Povećava radnu produktivnost

Umanjuje posljedice stresa i anksioznosti

Jača motivaciju

NARUČITE OVDJE