Može li se mozak trenirati?

Pojmovi kognicija i kognitivno funkcioniranje opisuju sve mentalne aktivnosti povezane s mišljenjem, učenjem, sjećanjem, komuniciranjem. Sa starenjem se događaju normalne promjene kognicije u smislu njezina slabljenja. Do sada je dokazano da normalno starenje dovodi do anatomsko-fizioloških promjena na mozgu koje utječu na neke aspekte kognicije kao što su brzina procesuiranja informacija i radna memorija. Ovo je slabljenje prvenstveno uzrokovano disfunkcijom prefrontalng korteksa, koji je osobito vulnerabilan i prvi atrofira u normalnom starenju. Istraživanja su pokazala da se mozak suočen s ovim promjenama pri starenju reorganizira na način da se pri izvršavanju kognitivnih zadataka u starijih aktiviraju obje moždane hemisfere, dok se kod mlađih isti zadatak obavlja uz aktivaciju samo jedne moždane hemisfere.

Postoje i bolesti koje značajnije zahvaćaju kogniciju, prvenstveno demencija, koja do te mjere može utjecati na kogniciju da onemogući normalno svakodnevno funkcioniranje oboljele osobe. Puno češće od demencije javlja se stanje koje se opisuje kao minimal cognitive impairement (MCI) ili blagi kognitivni poremećaj, kod kojega je kognicija oštećena više nego bi se očekivalo samo zbog dobi ali dnevno funkcioniranje nije onemogućeno. Za neke ljude MCI je stanje iz kojega se dalje razvija demencija, pa je stoga puno interesa oko toga kako tu progresiju u demenciju spriječiti. U prethodnom blogu smo pisali o zahvatima u životnom stilu kojima se može prevenirati razvoj demencije a ovaj put ćemo spomenuti tzv. kognitivni trening ili trening mozga.

Kognitivni trening ili trening mozga se sastoji od seta standardiziranih zadataka namijenjenih vježbanju mozga. Različiti tipovi treninga utječu na različite kognitivne funkcije i specifično utječu na strukturu i funkciju mozga.

Trening mozga je dakle jedan od faktora koji bi mogao direktno utjecati na zdravlje mozga. On nije samo mentalna aktivnost, već predstavlja mentalnu vježbu. Da bi se uočila razlika između mentalne aktivnosti i mentalne vježbe, obično se koristi zgodna usporedba: to je razlika između vozača taksija i vozača autobusa. Vozač taksija za svaku rutu radi novu strategiju puta, svaka ruta je novi izazov za planiranje i kalkuliranje. Za razliku od njega vozač autobusa redovito vozi po istim trasama i, koliko god to zahtjeva puno mentalnih aktivnosti, ne predstavlja mentalnu vježbu. Dakle, da bi neka aktivnost bila mentalna vježba ona mora biti nova, različita od dosadašnjih aktivnosti i predstavljati izazov za naš mozak.

U današnje vrijeme, vježbe kognitivnog treninga se često izvode koristeći kompjutersku ili mobilnu tehnologiju, tako da se vježbe mogu jednostavno izvoditi kod kuće. Ispitivan je učinak različitih formi kompjuteriziranog kognitivnog treninga, uključujući komjuterske igre osmišljene za poboljšanje kognicije, igraće konzole, virtualnu stvarnost i igre na mobitelu.

Rezultati ovih ispitivanja nisu jednoznačni, dio autora osporava učinak vježbi kognitivnog treninga, dio ih opisuje kao slabije a dio kao značajno korisne u poboljšanju kognitivnih sposobnosti. Ono oko čega se većina slaže je slab transfer kognitivnog poboljšanja na druge aktivnosti odnosno u svakodnevni život.

Možemo zaključiti, optimalno zdravlje mozga je rezultat mnogih utjecaja kao što su zdrava prehrana mediteranskog tipa, dostatna tjelesna aktivnost, kvalitetan san, dodaci prehrani dokazanih učinaka na poboljšanje kognicije (Alimenta), izbjegavanje pušenja i pretjeranih količina alkohola ali i mentalne stimulacije. Mentalna stimulacija može značiti redovito prakticiranje aktivnosti koje predstavljaju izazov za naš mozak, poput učenja stranog jezika, sviranja novog instrumenta, učenja pjesama ili rješavanja sudokua odnosno jednostavnih matematičkih zadataka bez računara. Oblik mentalne stimulacije, čiji učinak na prevenciju kognitivnog slabljenja još treba biti znanstveno jednoznačno potvrđen, je i tzv. kognitivni trening ili trening mozga u vidu za to osmišljenih kognitivnih vježbi.

Izvor slike: https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-mental-health-concept_2730799.htm