Alimenta Bocica 30 Kapsula

Članci na temu zdravlja mozga, koncentracije i demencije.

U suradnji s liječnicima.

Može li se mozak trenirati?

Pojmovi kognicija i kognitivno funkcioniranje opisuju sve mentalne aktivnosti povezane s mišljenjem, učenjem, sjećanjem, komuniciranjem. Sa starenjem se događaju normalne promjene kognicije u smislu njezina slabljenja. Do sada je dokazano da normalno starenje dovodi do anatomsko-fizioloških promjena na mozgu koje utječu na neke aspekte kognicije kao što su brzina procesuiranja informacija i radna memorija. Ovo je slabljenje prvenstveno uzrokovano disfunkcijom

PROČITAJ VIŠE

Može li se demencija prevenirati?

Promjenom navika do očuvanja zdravlja Svi se slažemo da nam je zdravlje najvažnije, no ponašamo li se u skladu s time? Da bismo sačuvali i unaprijedili svoje zdravlje moramo raditi na tome, raditi pod motom: svakodnevno aktivno činim nešto radi čega se tjelesno i mentalno osjećam bolje, sa samim sobom i s drugim ljudima. Dakle, moramo i u „zdravim danima“

PROČITAJ VIŠE